Cyber Security

Η σημασία των προληπτικών μέτρων κυβερνοασφάλειας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν συχνά την εντύπωση ότι δεν αποτελούν στόχο εγκληματιών στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οι ΜΜΕ είναι εξίσου ευαίσθητες σε κυβερνοεπιθέσεις με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Σύμφωνα με μελέτη της Accenture για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, σχεδόν το 43% των επιθέσεων στοχεύουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μόνο το 14% αυτών των ΜΜΕ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια επίθεση.

Οι παράγοντες που συνεχίζουν να καθιστούν τις μικρότερες επιχειρήσεις ελκυστικούς στόχους για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου περιλαμβάνουν την ευκολότερη πρόσβαση λόγω των ασθενέστερων μέτρων προστασίας σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και την ευκαιρία να λαμβάνουν μικρότερα χρηματικά ποσά από πολλές μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να προσελκύουν ιδιαίτερα την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των αρμόδιων αρχών, όπως συμβαίνει συνήθως  με τις επιθέσεις σε μεγαλύτερες εταιρείες.

Ειδικότερα επιθέσεις social engineering όπως phishing, baiting, quid pro quo ή tailgating, οι οποίες βασίζονται στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και ψυχολογία για να προσπεράσουν τα μέτρα ασφαλείας, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στατιστικά οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 υπαλλήλους λαμβάνουν 350% περισσότερες απειλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι CEOs και οι CFOs είναι δημοφιλείς στόχοι, όπως και οι υπάλληλοι «κλειδιά» με πρόσβαση στους λογαριασμούς των υψηλότερων στελεχών της εταιρείας. Επίσης, σύμφωνα με στατιστικά, το 55% των επιχειρήσεων που δέχονται επιθέσεις ransomware απασχολούν λιγότερους από 100 υπαλλήλους, ενώ το 82% λιγότερους από 1000.

Οι επιζήμιες επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης είναι πολλές και επηρεάζουν τα οικονομικά, τις σχέσεις με τους πελάτες και τη φήμη μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, το διάστημα αναστολής των εργασιών εξαιτίας μίας επίθεσης στα συστήματα μίας επιχείρησης μπορεί να στοιχήσει τόσο σε έσοδα όσο και στην αξιοπιστία της επιχείρησης προς τους πελάτες. Τα έξοδα που προκύπτουν από μία επίθεση δεν περιορίζονται μόνο στο ίδιο το περιστατικό, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν έξοδα αποκατάστασης των συστημάτων, λύτρα, νομικά και ρυθμιστικά πρόστιμα και αγωγές που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων, τα οποία αν αθροιστούν συνιστούν ένα ποσό που πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν. Επιπλέον, η απώλεια κρίσιμων δεδομένων μπορεί να έχει εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις για τις παραβιασμένες επιχειρήσεις. Η απώλεια ευαίσθητων δεδομένων πελατών, όπως πληροφορίες πιστωτικών καρτών, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις κατοικίας, μπορεί να οδηγήσει σε αγωγές πελατών, και κατά συνέπεια σε απώλεια φήμης με εκτεταμένες οικονομικές επιπτώσεις.

Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις μεταξύ των ΜΜΕ είναι ότι τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας τους είναι αρκετά για να τις προστατεύσουν από απειλές στον κυβερνοχώρο. Αυτό απλά δεν ισχύει. Τα βασικά μέτρα ασφαλείας, όπως η ύπαρξη τείχους προστασίας και λογισμικού προστασίας από ιούς, δεν επαρκούν πλέον για την προστασία από τις σημερινές προηγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Μια άλλη παρανόηση είναι ότι το κόστος εφαρμογής μέτρων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι πολύ υψηλό για τις ΜΜΕ. Ενώ είναι αλήθεια ότι ορισμένες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι δαπανηρές, υπάρχουν επίσης οικονομικά αποδοτικές λύσεις που μπορούν να παρέχουν στις ΜΜΕ την προστασία που χρειάζονται. Επιπλέον, το κόστος μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος εφαρμογής μέτρων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητα για τις ΜΜΕ για την προστασία των συστημάτων, των ευαίσθητων πληροφοριών και των δεδομένων των πελατών τους. Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών και λύσεων, που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να παραμείνει ασφαλής στο σημερινό ψηφιακό τοπίο. Η υπηρεσία MDR παρέχει μια ολοκληρωμένη και προσιτή προσέγγιση για την ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών με παρακολούθηση και έρευνες 24×7 από εξειδικευμένους αναλυτές ασφαλείας. Η επιχείρησή σας θα αποκτήσει πραγματική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με εξειδικευμένες υπηρεσίες που επιταχύνουν την ανίχνευση απειλών και ανταποκρίνονται σε περιστατικά με αμεσότητα.

Επιπρόσθετα ως Managed Security Services Provider (MSSP), ενεργούμε ως ο αξιόπιστος συνεργάτης του πελάτη μας, παρέχοντας προηγμένη τεχνογνωσία στο τρέχον τοπίο απειλών. Είτε χρειάζεστε υποστήριξη για την επίλυση περιστατικών, είτε παρακολούθηση της ασφάλειας δικτύου σας 24×7, υπηρεσίες vCISO ή penetration testing των υποδομών σας, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο που ορίζουν οι ανάγκες σας και το μέγεθος της επιχείρησής σας, για να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο.

Related Posts