Cyber Security

Ο αντίκτυπος μίας κυβερνοεπίθεσης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, κανένας οργανισμός δεν είναι απρόσβλητος από απειλές στον κυβερνοχώρο. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούν συχνά ότι είναι ασφαλείς λόγω του μεγέθους τους, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν όλο και πιο ελκυστικούς στόχους για τους επιτιθέμενους στον κυβερνοχώρο.

Γιατί οι ΜΜΕ;

Οι κυβερνοεγκληματίες προσελκύονται από τις ΜΜΕ επειδή συχνά δεν διαθέτουν τις ισχυρές άμυνες στον κυβερνοχώρο που εφαρμόζονται σε μεγαλύτερους οργανισμούς. Οι ΜΜΕ συνήθως έχουν περιορισμένους πόρους για να επενδύσουν στην κυβερνοασφάλεια, δίνοντας συχνά προτεραιότητα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων έναντι πιθανών απειλών. Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορούν να θεωρηθούν ως σκαλοπάτια για μεγαλύτερους, πιο επικερδείς στόχους. Θέτοντας σε κίνδυνο μια ΜΜΕ που έχει επιχειρηματικές σχέσεις με μεγαλύτερους οργανισμούς, οι επιτιθέμενοι μπορούν να διεισδύσουν στο δίκτυο του μεγαλύτερου οργανισμού.

Κοινά τρωτά σημεία

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συχνά συγκεκριμένες κοινές ευπάθειες. Πρώτον, μπορεί να μην διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό ή τμήμα ΙΤ, πράγμα που σημαίνει ότι τα βασικά μέτρα κυβερνοασφάλειας μπορεί να παραλειφθούν. Δεύτερον, οι ΜΜΕ ενδέχεται να μην διαθέτουν πολιτικές και κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοί τους να μην γνωρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) ή παρόμοιων απειλών. Τέλος, οι ΜΜΕ συχνά χρησιμοποιούν μη γνήσια ή μη ενημερωμένα λογισμικά, τα οποία μπορούν εύκολα να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι.

Τι λένε τα στατιστικά?

Ακολουθούν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία κυβερνοασφάλειας για το 2023, ως προς τις παραβιάσεις δεδομένων και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, που αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

  • Η μελέτη της Accenture για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποκαλύπτει ότι σχεδόν το 43% των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αφορά σε μικρές επιχειρήσεις.
  • Μόνο το 14% αυτών των καταγεγραμμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια επίθεση.
  • Κατά μέσο όρο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δαπανούν μεταξύ 826$ και 653.587$ για περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
  • Το 95% των παραβιάσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποδίδονται σε ανθρώπινο λάθος. (World Economic Forum)
  • Τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να σημειωθεί αύξηση κατά 15% του κόστους του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, φθάνοντας τα 10,5 τρισεκατομμύρια έως το 2025.
Ο αντίκτυπος μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο για τις ΜΜΕ

Ο αντίκτυπος μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο για μια ΜΜΕ εκτείνεται πέρα από τις άμεσες οικονομικές απώλειες λόγω απάτης ή πληρωμών λύτρων. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τόσο άμεσα όσο και έμμεσα και μπορεί να παραμείνουν πολύ καιρό μετά τον μετριασμό της επίθεσης.

Επιχειρηματική αναστάτωση: Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συχνά οδηγούν σε σημαντικές επιχειρηματικές διαταραχές, επηρεάζοντας τις καθημερινές λειτουργίες. Ο χρόνος διακοπής λόγω επίθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγικότητας και εσόδων.

Οικονομική απώλεια: Πέρα από τις άμεσες απώλειες λόγω κλοπής δεδομένων ή απαίτησης λύτρων, υπάρχουν επίσης δαπάνες που σχετίζονται με τον εντοπισμό της παραβίασης, τις προσπάθειες αποκατάστασης, την επισκευή του συστήματος και ενδεχομένως ακόμη και τις νομικές αμοιβές εάν η εταιρεία βρεθεί αμελής στο καθήκον της να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών.

Ζημιά φήμης: Οι πελάτες εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις με τα προσωπικά και οικονομικά τους δεδομένα. Μια παραβίαση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη φήμη μιας εταιρείας και η ανάκτηση αυτής της εμπιστοσύνης μπορεί να είναι δύσκολη και δαπανηρή. Ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να επιλέξουν να μεταφέρουν την συνεργασία τους αλλού, οδηγώντας σε απώλεια μελλοντικών εσόδων.

Ρυθμιστικά πρόστιμα: Σε πολλές χώρες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται από το νόμο να προστατεύουν ορισμένους τύπους δεδομένων. Μια παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα εάν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους νόμους.

Νομικές επιπτώσεις: Εάν μια παραβίαση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων πελατών, οι εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αγωγές. Τα νομικά έξοδα και οι διακανονισμοί μπορούν να ανέλθουν σε σημαντικά ποσά.

Απώλεια πνευματικής ιδιοκτησίας: Για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε μοναδικές ιδέες ή προϊόντα, η απώλεια πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω επίθεσης στον κυβερνοχώρο μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας: Εάν η ΜΜΕ αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης αλυσίδας εφοδιασμού, μια επίθεση στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις, διαταράσσοντας τις λειτουργίες πολλών επιχειρήσεων.

Προληπτικά μέτρα

Ενώ το αρχικό κόστος της επένδυσης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να φαίνεται υψηλό για τις ΜΜΕ, το κόστος της αγνόησής του μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο. Η κατανόηση και ο μετριασμός των κινδύνων κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής κάθε ΜΜΕ.

Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων κυβερνοασφάλειας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επένδυση σε ενημερωμένο λογισμικό ασφαλείας, την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τη δημιουργία ενός σχεδίου απόκρισης για πιθανές παραβιάσεις. Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και τους πόρους τους.

Συμπερασματικά, οι ΜΜΕ μπορεί να είναι ευάλωτες σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η υιοθέτηση μιας προληπτικής προσέγγισης στην κυβερνοασφάλεια, όμως, μπορεί να προσφέρει μια σταθερή άμυνα. Είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ να αναγνωρίσουν τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τα ψηφιακά τους συστήματα.