Cyber Security

Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης Multi-Factor Authentication (MFA)?

Multi-Factor Authentication (MFA) είναι η πρακτική της χρήσης δύο ή περισσότερων μεθόδων ταυτοποίησης κατά την είσοδο σε μία εφαρμογή. Το MFA διαφέρει από το 2FA, το οποίο περιλαμβάνει μία μέθοδο ταυτοποίησης επιπλέον του κωδικού πρόσβασης.

Για παράδειγμα, όταν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού χρησιμοποιεί την κλειδαριά της πόρτας του για να κλειδώσει το σπίτι του, προσθέτει ένα επίπεδο ασφάλειας στην κατοικία του. Αυτό το επίπεδο μπορεί να παρομοιαστεί αντίστοιχα με την χρήση ενός κωδικού στην ασφάλεια πρόσβασης σε δεδομένα. Όταν ο ίδιος ιδιοκτήτης εγκαταστήσει ένα λουκέτο επιπλέον στην πόρτα του, τότε προσθέτει ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας όπως συμβαίνει με το 2FA στην ασφάλεια των δεδομένων.

Αν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να αυξήσει την ασφάλεια του σπιτιού του και εγκαταστήσει ένα σύστημα συναγερμού ή αγοράσει ένα σκύλο φύλακα τότε προσθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας στην προστασία του σπιτιού του. Το ίδιο επιτυγχάνεται με την χρήση ενός MFA, το οποίο μπορεί να παρέχει σε βάθος, πολύπλευρη ασφάλεια.

Η χρήση MFA δυσκολεύει σε μεγαλύτερο βαθμό τις κακόβουλες ενέργειες. Είναι πολύ πιο εύκολο για έναν κακοποιό που θέλει να υποκλέψει τις πληροφορίες σας να κλέψει των κωδικό σας, από το να κλέψει τον κωδικό και το κινητό σας, το οποίο σίγουρα δεν θα σας περνούσε απαρατήρητο.

Τα οφέλη της χρήσης MFA, όμως είναι πολλά περισσότερα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου ο αριθμός των χρηστών, καθώς και ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με μία έρευνα της Microsoft η οποία παρουσιάστηκε στο RSA Security Conference, τον Ιανουάριο του 2020 παραβιάστηκαν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια λογαριασμοί της Microsoft, από τους οποίους το 99,9% δεν έκανε χρήση Multi-Factor Authentication (MFA). Σε πιο πρόσφατη έρευνα του Identity Defined Security Alliance (IDSA), Identity Security: A Work in Progress, από το 94% των οργανισμών που έχουν υποστεί διαρροή δεδομένων, το 79% παραβιάστηκαν τα δύο τελευταία χρόνια.

Τα αυξανόμενα ποσοστά περιστατικών μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της αυξανόμενης χρήσης cloud τεχνολογιών και υπηρεσιών, καθώς και της υιοθέτησης της τηλεργασίας και των hybrid εργαζομένων από πολλούς οργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση η ενσωμάτωση της τεχνολογίας όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα, μας κάνει ευάλωτους σε κακόβουλες ενέργειες όπως η υποκλοπή δεδομένων, το social engineering ή το phishing.

Ποια είναι όμως τα οφέλη της χρήσης MFA?

  • Ενίσχυση της ασφάλειας του οργανισμού σας στον κυβερνοχώρο

Το κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο υπολογίζεται πως αυξάνεται κατά 15% κάθε χρόνο ώστε μέχρι το 2025 να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Οι παραβιάσεις στoν κυβερνοχώρο μπορούν να στοιχήσουν σημαντικά στον οργανισμό σας σε επίπεδο οικονομικής απώλειας, καταστροφής σε φήμη, διακοπής των εργασιών, απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών και να οδηγήσει ακόμη και σε νομικές επιπτώσεις. Η χρήση επιπλέον μέτρων ασφάλειας όπως το MFA μπορεί να σε μεγάλο βαθμό να αποτρέψει τέτοιου είδους ενέργειες.

  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών σας

Για τους πελάτες είναι σημαντικό να γνωρίζουν πως τα δεδομένα τους είναι προστατευμένα και ασφαλή. Οποιοδήποτε μέτρο χρησιμοποιείτε για την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών και την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των πελατών σας αυξάνει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους στον οργανισμό σας.

  • Συμμόρφωση σε πρότυπα ασφάλειας

Για πολλούς οργανισμούς που επιθυμούν να πιστοποιηθούν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την διασφάλιση των δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών που διαχειρίζονται. Η χρήση MFA είναι ένα βήμα για την ασφάλεια των δεδομένων που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και σε λογικό κόστος.

  • Μείωση λειτουργικών εξόδων

Έχετε αναλογιστεί ποτέ πόσο σας κοστίζει κάθε φορά που πρέπει να ενημερώσετε τους πελάτες σας για ύποπτη δραστηριότητα στους λογαριασμούς τους? Η χρήση MFA μειώνει τον κίνδυνο απάτης, και κατά συνέπεια αποφορτίζει τους υπαλλήλους σας από την υποχρέωση να ενημερώνουν δυσαρεστημένους πελάτες, επιτρέποντάς τους να επικεντρώνονται σε πιο εποικοδομητικές εργασίες γραφείου.

  • Η καλύτερη ασφάλεια μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε ανταγωνιστικοί

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Google, ακόμη και ο βασικός έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι αρκετά ισχυρός για να σταματήσει το 100% των αυτοματοποιημένων επιθέσεων, το 96% των μαζικών επιθέσεων phishing και τα τρία τέταρτα των στοχευμένων επιθέσεων. Ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι θετικές στην προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες για καλύτερα αποτελέσματα επιχειρήσεων / παραγωγικότητας, δεν ισχύει το ίδιο όταν πρόκειται για τη βελτίωση της συνολικής στάσης ασφαλείας τους. Η επιλογή περισσότερων επιπέδων ασφάλειας σας καθιστά αμέσως πιο αξιόπιστους από τον ανταγωνισμό σας.

Με το να είστε ευέλικτοι στην υιοθέτηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας όπως το Multi-factor Authentication, μπορείτε να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να παραμείνει ευέλικτη και ανταγωνιστική σε μια τεχνολογικά αναπτυσσόμενη αγορά, που υστερεί όμως σε δραστικά μέτρα ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται. Είναι πλέον καιρός η ασφάλεια να θεωρηθεί ως καταλύτης των επιχειρήσεων και όχι απλώς ως πρόσθετο κόστος και ευθύνη.

Η εταιρεία μας είναι εγκεκριμένος διανομέας των λύσεων Duo MFA της Cisco, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών ασφάλειας για μία επιχείρηση σε επίπεδο authentication. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.