Cyber Security

Endpoint Security στο σύγχρονο χώρο εργασίας: Προκλήσεις και Λύσεις

Καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν όλο και περισσότερο στη δημόσια σφαίρα, γίνονται όλο και πιο ευάλωτες σε κακόβουλες επιθέσεις. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Ponemon, σχεδόν το 70% των οργανισμών έχουν επηρεαστεί από κακόβουλες επιθέσεις τουλάχιστον μία φορά, με τις επιθέσεις ransomware να είναι οι πιο επιζήμιες. Το κόστος αυτών των επιθέσεων παρουσιάζει επίσης αύξηση, με κάθε παραβίαση να κοστίζει στις εταιρείες κατά μέσο όρο 4,35 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση της IBM για το 2022.

Τα τελικά σημεία, όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα desktops, τα smartphones και τα tablets, γίνονται όλο και περισσότερο πρωταρχικός στόχος για τους επιτιθέμενους στον κυβερνοχώρο, καθώς αποτελούν το πρώτο σημείο εισόδου, παρέχοντάς στους κακόβουλους χρήστες πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και δίκτυα. Η ποικιλομορφία των πρόσφατα συνδεδεμένων συσκευών έχει επεκτείνει το εύρος των επιθέσεων, καθιστώντας δύσκολη την ύπαρξη μιας ενοποιημένης προσέγγισης στην ασφάλεια.

Επιπρόσθετα των παραδοσιακών τελικών σημείων, η αυξανόμενη χρήση συσκευών όπως smartphones, smartwatches, και IoT, που βασίζονται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, παρουσιάζει νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, τα smartwatches ή τα gadgets που σχετίζονται με το IoT δεν λαμβάνουν πάντα επαρκή προσοχή ως προς την ασφάλεια, καθιστώντας εύκολο να πάνε τα πράγματα στραβά όταν κάποια από αυτές τις συσκευές αποκτά απεριόριστη πρόσβαση στο δίκτυο.

Η πανδημία COVID-19 περιέπλεξε περαιτέρω τα πράγματα. Η εφαρμογή πολιτικών εργασίας από το σπίτι από πολλούς εργοδότες παρουσίασε μια σειρά από νέες προκλήσεις ασφάλειας. Οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι συχνά συνδέονται στο δίκτυο του οργανισμού τους χρησιμοποιώντας τις προσωπικές τους συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές και smartphones, και χρησιμοποιούν δημόσια δίκτυα Wi-Fi, τα οποία συχνά δεν είναι ασφαλή. Η έλλειψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για τέτοιες συσκευές τις καθιστά εύκολο στόχο για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο.

Η απομακρυσμένη εργασία αυξάνει επίσης την πολυπλοκότητα της ασφάλειας των τελικών σημείων, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής χρήσης συσκευών. Οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να κατεβάσουν εφαρμογές και λογισμικό που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από τον οργανισμό τους, δημιουργώντας ένα σκιώδες περιβάλλον πληροφορικής που εκθέτει τον οργανισμό σε διάφορες κυβερνοαπειλές.

Ένας τρόπος μετριασμού αυτών των κινδύνων είναι η εφαρμογή, η διατήρηση και η επέκταση της ασφάλειας των τελικών σημείων. Ωστόσο, καθώς η ποικιλία των νέων συνδεδεμένων συσκευών συνεχίζει να διευρύνεται, η ασφάλεια των τελικών σημείων αποτελεί μία όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. Το παραδοσιακό λογισμικό προστασίας από ιούς δεν επαρκεί πλέον και η χρήση νέων συσκευών που βασίζονται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι οργανισμοί στρέφονται σε λύσεις όπως Endpoint Protection Platforms (EPPs), οι οποίες παρέχουν πακέτα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων που περιλαμβάνουν πρόληψη παραβίασης και απώλειας δεδομένων, κρυπτογράφηση και σαρώσεις προστασίας από ιούς σε πραγματικό χρόνο. Οι EPPs χρησιμοποιούν το cloud για να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες βάσεις δεδομένων απειλών και πληροφορίες και επιτρέπουν στους διαχειριστές να παρακολουθούν όλα τα συνδεδεμένα τελικά σημεία και να εντοπίζουν αναδυόμενες απειλές.

Μια άλλη προσέγγιση είναι η χρήση Endpoint Detection and Response (EDR), το οποίο τίθεται σε ισχύ μόλις ένα σύστημα έχει ήδη παραβιαστεί. Τα EDRs εξετάζουν τι κάνουν τα ύποπτα αρχεία και το συγκρίνουν με γνωστά μοτίβα απειλών, θέτοντας σε καραντίνα το αρχείο ή το τελικό σημείο πριν συμβεί κρυπτογράφηση ή άλλη βλάβη. Το Extended Detection and Response (XDR) είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που βασίζεται σε SaaS και συλλέγει δεδομένα από τις υπηρεσίες cloud, τα τείχη προστασίας και άλλες πηγές, ενώ χρησιμοποιεί και AI για να εκτελέσει μια απόκριση ή να προτείνει στις ομάδες ασφαλείας να την εφαρμόσουν οι ίδιοι χειροκίνητα.

Οι υπηρεσίες Managed Detection and Response (MDR) είναι μια επιπλέον επιλογή για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τους πόρους ή την τεχνογνωσία για να διαχειριστούν την ασφάλεια των τελικών σημείων τους εσωτερικά. Οι υπηρεσίες MDR παρέχουν ανίχνευση, ανάλυση και απόκριση απειλών σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα τελικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων servers, workstations, φορητών υπολογιστών και κινητών συσκευών. Χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό προηγμένων τεχνολογιών όπως AI, machine learning και ανάλυση συμπεριφοράς για τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε απειλές προτού προκαλέσουν ζημιά. Στις υπηρεσίες MDR περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη από εξειδικευμένους αναλυτές περιστατικών ασφαλείας.

Εκτός από τη χρήση αυτών των εργαλείων, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λάβουν προληπτικά μέτρα για την προστασία των τελικών σημείων τους, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές όπως:

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης: Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να τους εναλλάσσουν συχνά. Η χρήση επαγγελματικού λογισμικού διαχείρισης κωδικών πρόσβασης μπορεί να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία και να εξαλείψει το σφάλμα του χρήστη.

Πολιτικές zero-trust: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σε μια πολιτική μηδενικής εμπιστοσύνης, η οποία διασφαλίζει ότι οι χρήστες τελικού σημείου έχουν πρόσβαση σε δεδομένα με βάση την διαβάθμιση και τα διαπιστευτήριά τους.

Ασφάλεια μεμονωμένων συσκευών: Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα πρέπει να παρακολουθούνται και να κρυπτογραφούνται και το λογισμικό προστασίας από ιούς θα πρέπει να είναι ενεργό και ενημερωμένο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λήψη μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού ή εφαρμογών.

Πρόληψη και υγιεινή IT: Οι συσκευές θα πρέπει να περιορίζονται ώστε να ζητούν έγκριση πριν συνδεθούν στο σύστημα. Το υπάρχον λογισμικό ή οι επεκτάσεις που δεν συμμορφώνονται με τη νέα πολιτική θα πρέπει να καταργηθούν, ενώ θα πρέπει να εκτελούνται επιπλέον τακτικές σαρώσεις για τον εντοπισμό και την κατάργηση τυχόν κακόβουλου λογισμικού.

Κρυπτογραφημένος χώρος αποθήκευσης στο cloud: Η χρήση κρυπτογραφημένου χώρου αποθήκευσης στο cloud βελτιώνει την ασφάλεια των τελικών σημείων, παρέχοντας μια ασφαλή και κεντρική τοποθεσία για την αποθήκευση δεδομένων, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής δεδομένων από μεμονωμένες συσκευές.

Παραμένοντας ενήμερες για το πρόβλημα και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια όλων των τελικών σημείων, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο παραβιάσεων και να τις περιορίσουν ευκολότερα εάν συμβούν. Η ασφάλεια των τελικών σημείων είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με κακόβουλες επιθέσεις, καθώς τα τελικά σημεία γίνονται όλο και πιο ευάλωτα. Το εύρος και η ποικιλομορφία των συνδεδεμένων συσκευών διευρύνονται και η απομακρυσμένη εργασία έχει προσθέσει νέες προκλήσεις στην πολυπλοκότητα της ασφάλειας των τελικών σημείων. Για να παραμείνουν μπροστά από τις εξελισσόμενες απειλές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν έναν συνδυασμό εργαλείων, υπηρεσιών και βέλτιστων πρακτικών για να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των τελικών τους σημείων.

Related Posts